abonneer nu
vinkje
DE STELLING
poll
Klimverbod op hunebedden
Er mag voortaan niet meer geklommen worden op de hunebedden bij Borger. Het Hunebedcentrum en Stichting Het Drentse Landschap hebben dit weekend een verbodsbord geplaatst. De reden? Het klimmen op hunebedden zou ‘weinig respectvol’ en ‘gevaarlijk’ zijn. Een hunebed is volgens het museum en de stichting namelijk geen klimrek, maar een grafmonument.

Onze stelling: Het klimverbod op hunebedden moet gelden voor alle hunebedden in Drenthe, dus ook voor de hunebedden in Diever en Havelte.
dossiers
Het is officieel droger dan in 1976 in Nederland en vanaf 23 juli is er ...
In dit dossier staan alle ontwikkelingen rond de nieuwbouwwijk Nieuwveen...
In 2005 is het bestemmingsplan Eeserwold, het bedrijventerrein langs de ...
Schiphol wil in de toekomst ongeveer 10.000 vluchten naar Lelystad Airpo...
Plus Artikelen
Meppel - Hij voetbalde op het heilige gras van Wembley. Hij speelde op O...
Meppel -In de driedelige serie ‘Levensadem’ portretteert Marcelle v...
Dalfsen - Geprezen door wandelaars, fietsers en vakantiegangers is de fr...
Steenwijk - Een mooie voorbereiding op het nieuwe seizoen; dat moet de S...
Meppel

Zestien initiatieven ontvangen Meppeler aanjaagbudget

Geplaatst op woensdag 28 juni 2017 19:31
  • Arnoud Olie, voorzitter van de aanjaagcommissie en wethouder Koos de Vos. © Daan Prest

pinterestmail

Meppel - De gemeente stelt op advies van de aanjaagcommissie bijna 170.000 euro beschikbaar aan in totaal zestien initiatieven. Er kwamen vijftig aanvragen voor financiële ondersteuning binnen.

De gemeente Meppel werkt dit jaar voor de derde keer met het zogenaamde aanjaagbudget voor maatschappelijke initiatieven.

Wethouder Koos de Vos: ‘Dit jaar hebben we in totaal 50 aanvragen ontvangen die een beroep hebben gedaan op het aanjaagbudget maatschappelijke initiatieven. Het is mooi om te zien dat het aanjaagbudget bekend is geraakt in onze samenleving en dat er deze drie jaren al heel verschillende en diverse initiatieven zijn ingediend. Duidelijk is dat onze samenleving de laatste jaren goed in beweging is de gekomen. Ons uiteindelijke doel is dan ook de samenleving te blijven stimuleren om met initiatieven te komen die op de een of andere manier een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van onze gemeente.’ 

De aanjaagcommissie heeft in haar advisering rekening gehouden met de vooraf opgestelde randvoorwaarden en criteria, vandaar dat het College het advies één op één heeft overgenomen. Drie van de 16 initiatieven die een bijdrage toegekend hebben gekregen voldoen nu nog niet aan de geldende wet- en regelgeving, aan deze initiatieven worden de bijdragen pas uitgekeerd zodra zij voldoen aan de geldende wet- en regelgeving.

Grote diversiteit aan initiatieven

Na de beoordeling van de ingeleverde documentatie en een persoonlijke toelichting is de commissie tot haar advies gekomen. Ook dit jaar kwamen de aanvragen uit alle hoeken: sport, cultuur, zorg, kunst,  en initiatieven om doelgroepen met een beperking meer te ondersteunen. De commissie was dan ook verheugt dat het aanjaagbudget in veel geledingen is doorgedrongen als mogelijkheid om een financiële impuls te geven aan ideeën uit de samenleving.

Tot en met 16 maart was het mogelijk om initiatieven in te dienen voor een bijdrage uit het budget voor 2017. In februari is ook nog een inspiratiebijeenkomst georganiseerd om belangstellenden nader te informeren over het budget en te inspireren om met mooie initiatieven te komen. Dit heeft er toe geleid dat er in totaal 50 aanvragen zijn ingediend. Een groot aantal van de initiatiefnemers is uitgenodigd voor een nadere toelichting tijdens een persoonlijk gesprek.

Regeling dorpsinitiatieven

Bij het aanvragen van het aanjaagbudget was het ook mogelijk 50% cofinanciering aan te vragen vanuit de Provinciale regeling Dorpsinitiatieven. Eén voorwaarde was dat de gemeente de andere 50% voor rekening moet nemen. Daarnaast moet het bij deze regeling gaan om initiatieven die echt gericht zijn op het vergroten van de leefbaarheid in dorpen. Na gemeentelijke toetsing bleken 5 initiatieven voor deze cofinanciering in aanmerking te komen. Voor in totaal €39.350,- euro is op deze manier uit de regeling Dorpsinitiatieven van de Provincie gesubsidieerd.

Deadline 2018

Het huidige College heeft in haar Collegeprogramma opgenomen gedurende haar bestuursperiode te willen werken met het aanjaagbudget voor maatschappelijke initiatieven. Dit betekent dat in 2018 nog eenmaal 200.000 euro beschikbaar is voor initiatieven die Meppel Meppeler maken en die dus bijdragen aan de ontwikkeling van Meppel.

Daarna is het aan het nieuwe College om te bepalen of ze deze ingezette weg wil vervolgen. De deadline voor 2018 wordt in het najaar bekend gemaakt.

Overzicht bijdragen

1. Verplaatsen moestuinen Berggierslanden Gaarde - Bijdrage om de moestuinen van de Berggierslanden Gaarde naar een andere locatie in de wijk te verplaatsen en aan te kleden. Het initiatief creëert betrokkenheid in de samenleving en laat mensen kennismaken met het zelf groente en fruit poten, verzorgen en oogsten. 2.500 euro.
2. Aanschaf elektrische Duo fiets - Bijdrage voor het aanschaffen van een elektrische duo fiets waardoor ouderen en jongeren met een fysieke of geestelijke beperking deel uit kunnen maken van de betrokken samenleving van Nijeveen. 7.700 euro.
3. Herstructurering pupillenvoetbal - Een bijdrage om de vernieuwing van de KNVB voor alle vier de voetbalverenigingen goed uit te rollen, zodat er voor de kinderen nog meer spelplezier ontwikkeld kan worden. 16.000 euro.
4. Pluk- en moestuin Schiphorst Bijdrage voor het aanleggen van een pluk-en moestuin voor bewoners van de Schiphorst, zodat zij samen met kinderen en naasten van hun bewoners een plezierige daginvulling te bieden hebben. 5.000 euro.
5. Maatschappelijke parel van Meppel behouden en laten blinken (paardrijden voor gehandicapten) Bijdrage uit het budget om meer te kunnen focussen op groepslessen voor mensen met een lichtere beperking. Deze aanpak zorgt ook voor nog meer betrokkenheid bij bezoekers, leden en vrijwilligers en draagt in dat opzicht ook bij aan de vitaliteit van de wijk. 15.000 euro.
6. Kinderen in contact brengen met de sport basketbal Bijdrage voor het beschikbaar stellen van baskets aan scholen waardoor kinderen op een laagdrempelige manier in contact kunnen komen met basketbal en op die manier meer in beweging komen. 14.000 euro.
7. Winter- Popp-en-Route Bijdrage aan het opzetten van een nieuwe culturele beleving op het gebied van Poppentheater, waardoor er een nieuw evenement wordt toegevoegd aan de culturele agenda van Meppel. 10.500 euro.
8. Een keuken voor de Koeberg 10.000 euro.
Bijdrage om een keuken te realiseren in het wijkservicepunt in Koedijkslanden voor de wijken Koedijkslanden en Berggierslanden. Het initiatief maakt het mogelijk om de bewoners meer in hun eigen kracht te zetten en zorgt voor meer betrokkenheid in de samenleving.
9. Boekenbrievenbus bij servicepunt bibliotheek Nijeveen in Dorpshuis De Schalle * Bijdrage voor het realiseren van een boekenbrievenbus in de Schalle in Nijeveen, waardoor leden van de bibliotheek ongeacht de openingstijden van het servicepunt tijdig hun boeken in kunnen leveren. 3.000 euro.
10. Dorpsfilm Nijeveen anno 2016 * Bijdrage aan de dorpsfilm van Nijeveen die in beeld brengt hoe Nijeveen zich de laatste 50 jaar ontwikkeld heeft. Een film die veel van de historie levendig houdt en op die wijze blijft het goed bewaard voor toekomstige generaties. 30.000 euro.
11. Samen vooruit ** Bijdrage aan dit initiatief zorgt dat ontmoetingen, verbindingen en samenwerkingen tot stand kunnen komen. Het initiatief laat zien dat er voor iedereen mogelijkheden zijn en dat verschillende initiatieven/onderdelen prima met elkaar te verbinden zijn. 17.500 euro.
12. Skateboarden in Meppel: als cultuur en sport Bijdrage om jongeren door middel van skateboarden onder meer weerbaarder te maken en ze te leren doorzetten en niet op te geven. 2.750
13. Repair Café Meppel Bijdrage die het mogelijk maakt dat het Repair café gereedschappen aan kan schaffen, zodat de bewuste Meppeler geholpen kan worden bij de reparatie van apparaten. Bovendien draagt het bij aan het voorkomen van eenzaamheid en brengt het initiatief onderlinge betrokkenheid tot stand. 1.500 euro.
14. Podium voor Talent Bijdrage om door middel van dit initiatief een springplank te creëren voor jong talent. Dit initiatief stimuleert het culturele leven van jong en oud in Meppel en ondersteunt jongen bij hun ontwikkeling op het culturele vlak. 1.900 euro.
15. Duurzaam Berggierslanden Bijdrage om de wijk Berggierslanden nog duurzamer te maken. Met de bijdrage kunnen bijeenkomsten georganiseerd worden en kan uiteindelijk een concreet plan uitgewerkt worden. 2.500 euro.
16. Multifunctionele veldaccommodatie DOS’46. Bijdrage om de veldaccommodatie van DOS’46 aan te pakken, zodat het een accommodatie is die past bij het landelijke niveau dat daar wordt gespeeld. Tegelijkertijd biedt de bijdrage mogelijkheden om de accommodatie multifunctioneel inzetbaar te laten worden. 30.000 euro.

whatsappTip de redactie via WhatsApp! Voeg 'Meppeler Courant' toe als contact in uw telefoon, 06-5751 5176, en stuur ons uw tips, foto’s en video’s.
LAAT EEN BERICHT ACHTER

U moet zijn ingelogd om een bericht te kunnen plaatsen. Log in of registreer je om een reactie te kunnen plaatsen.