abonneer nu
tip de redactie
Tip de redactie
Heeft u een goede tip voor de redactie, of heeft u een nieuwswaardige of gewoon mooie foto gemaakt? Laat het ons dan weten. Let op! Dit is bedoeld voor tips. Persberichten kunt u sturen naar bureauredactie@boom.nl
Tip de redactie
Upload een foto
dossiers
De Provinciale Statenverkiezingen van Drenthe vinden plaats op 20 maart ...
Schiphol wil in de toekomst ongeveer 10.000 vluchten naar Lelystad Airpo...
Drie voormalige directeuren van de regionale netbeheerder Rendo in Meppe...
Willeke Dost verdween in 1992. In al die jaren is er door politie en Ope...
Actueel

Optimale aandacht verzuimkosten voor kleine ondernemers

( Advertorial )
pinterestmail

Voor de kleine ondernemers onder u is het uitvallen van een werknemer vaak extra ingrijpend. Er ontstaan zo onvoorziene kosten vanwege doorbetalen van het loon, het betalen (en werven) van vervangend personeel en het verzorgen van een volwaardig re-integratietraject.

Dit is voor grote bedrijven met doorgaans meer slagkracht en buffers al uitdagend genoeg. Als u als  kleine ondernemer ziekte, burn-out of andere uitvalproblemen het hoofd wil bieden, dan is alle hulp welkom.

Speciale aandacht

Gelukkig is die hulp er. Kleine ondernemers kunnen begeleiding en advies krijgen van een  bedrijfsarts van Arbodienst Preventix. Ook P&O-adviseur Werkxe en re-integratie-expert Xs2more staan u bij. Met de speciale aandacht van deze partijen wordt uw kans op loonsanctie nihil. Hierbij behoudt u de volledige regie over het re-integratieproces. U heeft de zekerheid dat het traject tot een goed einde wordt gebracht en het UWV zal tevreden zijn over de inspanningen van werkgever en werknemer.

Nieuwe financiële tegemoetkomingen en verzekeringen

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, VNO-NCW, MKB-Nederland, LTO Nederland en het Verbond van Verzekeraars sloten eind 2018 een convenant met het Verbond van Verzekeraars, over een verzekeringsaanbod dat kleine ondernemers moet ontzorgen: de MKB Ontzorgverzekering. Een tweede productconvenant legt minimumeisen vast voor het aanbod van deze verzekeringen. Hiernaast gelden er nieuwe wettelijke maatregelen en komt er een financiële tegemoetkoming.

Over de wettelijke maatregelen

Met ingang van 2021 verstrekt de overheid een financiële tegemoetkoming van 450 miljoen euro per jaar aan alle ondernemingen tot 25 fte. Dit is jaarlijks ongeveer 1000 euro per bedrijf. Bij de RIV-toets van het re-integratieverslag wordt het medische advies van de bedrijfsarts leidend. In het tweede spoor is meer experimenteren mogelijk, zoals het eerder inzetten van de no-riskpolis. Werknemers geven op gezette tijden ook zelf hun visie op het re-integratietraject. Volgens arbodienst Preventix een logische ontwikkeling; in zijn eigen werkwijze is dit standaard. Hiermee begrijpt de werknemer ook de onderbouwing en noodzaak van de adviezen.

Over de verzekering

De MKB Ontzorgverzekering dekt verschillende kosten en risico’s af. Zo is de loondoorbetaling afgedekt en wordt een groot deel van de re-integratie de verantwoordelijkheid van re-integratieprofessionals. Adviezen van specialisten zoals Xs2more worden leidend. Als deze worden opgevolgd, is er geen risico op loonsancties van het UWV. Eventuele loonsancties komen bovendien voor rekening van de verzekeraar.

Samen sterk voor kleine ondernemers

Elk bedrijf en elke branche is anders. Dit vraagt om persoonlijke aandacht, maatwerk en een totaalaanpak. Preventix bundelt daarom zijn krachten met Xs2more en Werkxe, voor totale expertise in ziekteverzuim, vitaliteit en re-integratie. Kleine en grote ondernemers zijn verzekerd van een optimale service. De kantoren van Preventix vindt u verspreid door het land. Kijk op onze website voor de locatie bij u in de buurt. U kunt een afspraak maken via 088-7007700 of mailen naar info@preventix.nl

whatsappTip de redactie via WhatsApp! Voeg 'Meppeler Courant' toe als contact in uw telefoon, 06-5751 5176, en stuur ons uw tips, foto’s en video’s.